„Képzelőerő teremt valóságot” (Richard Wagner)
    HU        EN    

Cégtörténet

A Hungarocom Híradástechnikai Kft. (röviden Hungarocom Kft.) 1989-ben alakult azzal a céllal, hogy létrejöjjön egy fejlesztésorientált rugalmas kisvállalat az analóg hálózat digitálissá alakulása során fellépő speciális problémák megoldására annak érdekében, hogy – a felhasználók érdekeit szem előtt tartva – a legjobb és leggazdaságosabb műszaki megoldások születhessenek. A cég valamennyi terméke saját kutatás-fejlesztési tevékenységének eredménye.

A Hungarocom Kft. tevékenységének kezdete egybeesett a hazai közcélú távbeszélő hálózat digitalizálásának, az első digitális távbeszélő központok telepítésének megkezdésével. A cég termékei a 90-es években alapvetően két fő csoportba voltak sorolhatók:

Az egyik termékcsoport olyan hálózati problémák megoldására szolgált, amelyek a digitális telefonközpontok analóg környezetbe történő telepítésénél adódtak. A 90-es évek elején még tömegesen léteztek a 7A2 típusú rotary központok. A Hungarocom Kft. fejlesztette ki és szállította le a két digitális központ rendszerszállító, az Ericsson és a Siemens részére, fejlesztési együttműködés keretén belül, a szállítók saját berendezés konstrukciójához illeszkedően, az együttműködő áramkörök hardver és szoftver eszközeit.

A meglévő analóg hálózattal való együttműködés korszerűsítésének további jelentős lépése volt a DLC digitális vonalcsatlakozó család kifejlesztése, amely egységesen tartalmazta az ARF102 és ARM201 típusú crossbar központok vonalcsatlakozóját és a primer PCM átviteltechnikát. Az újszerű megoldás jelentős hely- és költségmegtakarítást biztosított a Matáv részére. 1991 és 1998 között mintegy 1500 rendszer (45 000 csatorna) került legyártásra és telepítésre.

digitális vonalcsatlakozóA másik fő termékcsoport azon a filozófián alapult, hogy a digitális és a hagyományos crossbar telefonközpontok együttélése viszonylag hosszú távú, ezért biztosítani kell a hagyományos központok számára is az újonnan bevezetendő digitális központokéhoz hasonló korszerű szolgáltatásokat mind az előfizetők, mind az üzemeltetők részére.

1991-1992-ben a nagy kapacitású ARF 102 központok részére kifejlesztésre került a trönk nyalábok hatékonysági arányát mérő rendszer, a hibás vonalak behatárolására. Ezt követte a központok mérőpontjain, az információ begyűjtésére és feldolgozására a korszerű forgalom- és eseménymérő berendezések kifejlesztése.

1993-ban született meg az IMS típusjelű intelligens szöveg bemondó berendezés, amelynek a digitalizálás következtében keletkező tömeges számváltozások és digitális bemondások kezelése volt a feladata.

1992-1993-ban kifejlesztésre és közel 1 millió vonalnyi ARF 102 központ részére telepítésre került a 12 kHz jeladó egység a kihelyezett előfizetői számlálók, pénzbedobó készülékek és alközpontok díj-mutatásával kapcsolatos funkciók működtetésére. A feladatban elsősorban a tömeggyártás megszervezése jelentett nagy kihívást.

1993-ban került üzembe helyezésre az ARK 522 típusú rurál központok elektronizálásának prototípusa. Lehetővé vált ez által korszerű, új szolgáltatások bevezetése, kialakításra került a BILL 522 UNIX bázisú centralizált hívás adatgyűjtő rendszer a központosított automatikus telefonszámla készítéséhez. 1993 és 1995 között valamennyi ARK központ, 180 000 vonal összkapacitásban került elektronizálásra.

Az üzemeltetés korszerűsítése érdekében kifejlesztésre és telepítésre került 1996-ban a Matáv mintegy 800 000 vonalnyi crossbar központja részére az országos centralizált üzemviteli és menedzselő rendszer valamennyi a hálózatban működő crossbar központ részére.

1993-1994 között, az átmenet során a digitális központok bekapcsolásánál gondot jelentett az iker előfizetői hálózat. A hálózat rekonstrukciójáig Hungarocom gyártású speciális iker szerelvény került telepítésre a digitális központok kiegészítéseként.

Világviszonylatban is jelentős eredmény volt 1994-1995-ben az ú.n. pre-IN intelligens hálózati rendszer kifejlesztése és telepítése az analóg és digitális központokat egyaránt tartalmazó Matáv hálózat részére, az intelligens szolgáltatások - a zöld szám, az országos helyi hívás (kék szám) és a prémiumdíjas szolgáltatások, közismertebb néven a 90-es hívások - bevezetésére.

1995-1996-ban valamennyi budapesti ARF 102 központba telepítésre került a DIGIFON szolgáltatásokat megvalósító elektronizálás, amely lehetővé tette a korszerű előfizetői szolgáltatások (pl. hívásátirányítás, hívásvárakoztatás, ébresztés) bevezetését.

A Hungarocom Kft. a 90-es évek derekától nagy hangsúlyt helyezett a távbeszélő hálózatok fejlesztéséhez szükséges kapcsolástechnikai eszközök fejlesztésére.

Kiemelkedő tevékenysége volt a Motorola céggel folytatott fejlesztési együttműködése 1993 és 1997 között. A Matáv a távhívás automatizálásának sürgető imperatívuszára, a költséges és időigényes előfizetői hálózat kiépítése helyett 200000 előfizető részére a Motorola cég WiLL típusjelű RLL rendszerét vezette be. Az együttműködés keretén belül a Hungarocom Kft. fejlesztette ki, gyártotta le és telepítette a digitális központokkal való együttműködést biztosító hardver és szoftver eszközöket. Kifejlesztette és telepítette a mikrohullámú gerinchálózata részére az üzem felügyeleti rendszert.

IMG_0007m12.jpg1994-ben kifejlesztésre kerültek a digitális előfizetői multiplexerek, amelyeket jelentős mennyiségben szállított a cég a Matáv részére. Ezen eszközök korszerűsítésével, új rendszertechnikai koncepciók bevezetésével született meg még ez évben az első saját fejlesztésű digitális előfizetői fokozat. Ez a berendezés az önálló telepítés mellett költség-takarékos módon felhasználható volt az ARK típusú központok bővítésére, 1997-től kezdődően mintegy 12000 vonal került telepítésre. Jelentős eredmény volt a V5.1 interfészen a digitális központokhoz kapcsolódó előfizetői fokozat, amely típusból 1998-1999-ben számos berendezés került telepítésre. Ezek a berendezések képviselték az egyetlen hazai fejlesztésű, üzemelő digitális kapcsolóeszközt a hálózatban.

A hálózati együttműködés szép példája volt 1996-1997-ben a Belügyminisztérium zárt célú hálózata analóg technikából digitálisra való áttérésének megtervezése, az átmenet zökkenőmentes lebonyolításához szükséges jelzésillesztők kifejlesztése.

A termékfejlesztés mellett jelentős tapasztalatokat szerzett a cég távbeszélő hálózatok üzemeltetése, valamint szolgáltatások területén az ezredfordulótól kezdődően.

2000-2005 között a Hungarocom Kft. a Matáv megbízásából ellátta a Dunántúl ARF 102 és ARK 522 típusú crossbar központjának üzemeltetését kezdetben mintegy negyedmillió előfizető részére.

2003-ban kifejlesztésre került a XYSCOM típusjelű kistérségi szélessávú integrált távközlési rendszer, kistérségek előfizetői részére szélessávú internet, távbeszélő és telematikai szolgáltatások nyújtására. 2003 és 2012 között a Hungarocom bejegyzett távközlési szolgáltató volt, ebben a minőségében az országban először, alapvetően saját fejlesztésű berendezések segítségével nyújtott szélessávú internet szolgáltatást Somogy-megyében a kadarkúti kistérség területén 18 településen.

A 90-es évek végétől a Hungarocom kft igen aktív a biztonsági és titkosszolgálati eszközök fejlesztése területén. Jelenleg ezek a termékek képezik a cég fő profilját.

Jelentős innováció volt az országos lefedettségű Matávőr biztonsági és vagyonvédelmi rendszer fejlesztése és telepítése, amely eredményért a fejlesztésben résztvevő Matáv-val és Elektrotop Kft.-vel együtt 2000-ben a cég elnyerte a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Innovációs díját.

IMG_0001m11-1.jpgJelentős eredmények voltak a távbeszélő csalások leleplezésére, valamint a rosszakaratú hívások megfogására kifejlesztett berendezések a Matáv részére.

A termékcsoporthoz tartoznak a távközlési hálózatok monitoring eszközei. A távközlési szolgáltatók részére monitoring alrendszerek kerültek kifejlesztésre vonal, -és csomagkapcsolt, fix és mobil hálózatokhoz, valamint biztonsági szolgálatok részére komplett információ feldolgozó rendszerek.

Fontos részét képezik ennek a csoportnak a kommunikációrögzítő és archiváló eszközök mind egyedi, mind pedig hálózati alkalmazásban, a különböző videó és audió térfigyelő eszközök, valamint a kommunikációs összeköttetések titkosítására szolgáló eszközök.

Az EADS-sel folytatott műszaki fejlesztési együttműködés keretén belül a TETRA rendszer részére kifejlesztésre kerültek monitoring és kommunikációrögzítő és archiváló rendszerek, valamint országos lefedettségű adatgyűjtő és lakossági riasztó rendszerek.

A HUAWEI-el folytatott műszaki fejlesztési együttműködés keretében az IMS rendszer részére kifejlesztésre kerültek biztonságtechnikai, valamint üzemfelügyeleti alrendszer megoldások.

Kifejlesztésre került az integrált objektumkövető és ellenőrző rendszer (ARTEMISZ).

kiállítás Az Airbus Defense&Space (korábban: EADS, Cassidian) új korszerű CLARICOR®3 TETRA rendszere részére a kommunikáció rögzítés megoldását fejlesztettük ki.

A cég fő ismérve a rugalmasság, gyors reakció és problémamegoldó képesség. Ez a tulajdonsága jelentős áttekintéssel és tapasztalatokkal párosul a közcélú távbeszélő hálózatról, az azt alkotó analóg és digitális távbeszélő központokról, azok üzemeltetéséről. Az új IP alapú távközlési technológiák alkalmazásában is jártasságot szerezve válik lehetővé magas szellemi tartalommal rendelkező, innovatív termékek létrehozása.

A Hungarocom Kft. - hosszú évek rendszerfejlesztési tapasztalatán, hálózat, - és központismeretén túlmenően - rendelkezik mindazon korszerű hardver- és szoftverfejlesztő eszközökkel, valamint gyártás technológiákkal, amelyek segítségével képes a termékek előállítására is.

A Hungarocom Kft. innovációs képességét bizonyítja, hogy 1995-ben, 1999-ben és 2003-ban új termék bemutatásával vett részt a távközlés „olimpiájának” tartott genfi ITU TELECOM kiállításokon, a két utolsón egyedüli magyar kiállítóként.

A cég megalakulásától kezdve nyereséges, tevékenységének folytatásához banki hiteleket még nem vett fel. Gazdasági eredményei alapján évekig szerepelt a 150, illetve 200 legjobb magyar cég között.