Az RPA alkalmazások fő területei

  • OSINT (Open Source Intelligence) a nyilvános forrásokból történő adatgyűjtés és a megszerezhető információkon végzett tevékenységek céljára.
  • BPA (Business Process Automation) informatikai eszközökkel végzett üzleti munkafolyamatok automatizálására.
Az RPA alkalmazások kombinálhatók mesterséges intelligencia alkalmazásokkal (HungaroNer).

OSINT

Mi az OSINT?

Az információszerzés alapforrásai
információszerzés alapforrásai
×
információszerzés alapforrásai


A nyilvánosan hozzáférhető információk (OSIF) csoportosítása
OSIF
×
OSIF


Az OSINT a nyilvánosan, vagy korlátozott körben terjesztett adatok (OSIF) legális eszközökkel történő megszerzése, szakmai szempontok alapján történő felkutatása, gyűjtése, szűrése, elemzése.

Lényeges elem, hogy a források nyilvánosak, de az abból kinyert információk kezelése és felhasználása már egyedi és általában nem nyilvános.


Hogyan néz ki egy OSINT munkafolyamat?


OSINT munkafolyamat
×
OSINT munkafolyamat


Alkalmazott megoldás:
HungaroBot


robot struktúra
×
robot struktúra


Ezzel a struktúrával a legbonyolultabb munkafolyamatok is egyszerűen, áttekinthetően automatizálhatók.

A közösségi hálóhoz, nyilvánosan elérhető adatbázisokhoz a robotok az első Security layeren keresztül kapcsolódnak. Ennek a rétegnek a feladata az alkalmazott proxyk kezelésének megvalósítása, valamint a keresési tevékenységek elfedése.

Az ötszintű robot struktúra második szintjén (Mediation layer) a Mediator robot(ok) (Low-level RPA) helyezkednek el, a feladatuk a gyakrabban előforduló részfeladatok hatékony megvalósítása. Ezek a robotok a KOFAX RPA Platform-ját használják, ahol a futási idő kritikus alkalmazásokban kiegészülhetnek külön programozott (Java, Python, C++) modulokkal.

A struktúra harmadik szintjén (Task layer) helyezkednek el a Feladat orientált Kontroll robot(ok) (High level RPA). Ezeknek a feladata az alapszintű robotok feladatorientált összefogása egy konkrét feladat hatékony elvégzése érdekében.

A struktúra negyedik szintje az Adatbázis layer. Ezekbe az adatbázisokba kerül az elvégzett munkafolyamat eredménye.

A struktúra ötödik szintje a Post processing layer, a kinyert adatok mesterséges intelligencia eszközökkel támogatott feldolgozására.


Vegye fel velünk a kapcsolatot!

BPA

Szoftver robotok (RPA) alkalmazása munkafolyamatok automatizálásra

A szoftver robotok gyakran előforduló rutin műveleteket hajtanak végre utánozva pontosan azt, ahogy az ember használja az egyes alkalmazási és WEB-es felhasználói felületeket. Több automatizált folyamat felhasználó által definiálható algoritmikus összekapcsolása is lehetséges komplex adatgyűjtés megvalósításához.
szoftver robot
Teljes többlépéses összetett munkafolyamatok elvégezhetők szoftver robotokkal minimális emberi közreműködéssel, ami leggyakrabban csak a kivételek kezelésére irányul.
kivételkezelés
Milyen előnyökkel jár az RPA alkalmazása?

Manuális munkafolyamat
RPA munkafolyamat
BPA munkafolyamat
×
BPA munkafolyamat


Több meglévő egymással nem kompatibilis ügyviteli alkalmazás között is kapcsolatot teremtenek, automatizálva a teljes komplex munkafolyamatot a meglévő szoftverek módosításának igénye nélkül.


Alkalmazott megoldás:
HungaroBot


robot struktúra
×
robot struktúra


Ezzel a struktúrával a legbonyolultabb munkafolyamatok is egyszerűen, áttekinthetően automatizálhatók.

A meglévő ügyviteli rendszerekhez (pl. SAP, Oracle Flexcube, CRM) közvetlenül csatlakozó Mediator robot(ok) (Low-level RPA) helyezkednek el a háromszintű robot struktúra első szintjén (Mediation layer). Feladatuk a gyakrabban előforduló részfeladatok hatékony megvalósítása. Ezek a robotok a KOFAX RPA Platform-ját használják, ahol a futási idő kritikus alkalmazásokban kiegészülhetnek külön programozott (Java, Python, C++) modulokkal.

A struktúra második szintjén (Task layer) helyezkednek el a Feladat orientált Kontroll robot(ok) (High level RPA). Ezeknek a feladata az alapszintű robotok feladatorientált összefogása egy konkrét feladat hatékony elvégzése érdekében.

A struktúra harmadik szintje az Adatbázis layer. Ezekbe az adatbázisokba kerül az elvégzett munkafolyamat eredménye.


A fejlesztési folyamat


fejlesztési folyamat
×
fejlesztési folyamat


Az RPA technológia hatékonyságának bemutatása céljából érdeklődőknek ingyenesen pilot feladat elvégzését vállaljuk.


Vegye fel velünk a kapcsolatot!